Ta strona opisuje treści uważane za oficjalną politykę Stranger Things Wiki. Zawarte tu informacje uznawane są za standardy, których każdy użytkownik projektu powinien przestrzegać i je stosować. Aby zaproponować zmiany w tej polityce, napisz do administratora lub użyj strony dyskusji.

Jest to oficjalny podręcznik stylu, którego należy stosować w artykułach Stranger Things Wiki. O ile nie wspomniano inaczej, zasady muszą być przestrzegane bez wyjątku.

Artykuły

Artykuły powinny zawierać następujące elementy:

 • Pierwsze pojawienie się tytułu artykułu w tekście powinno być pogrubione, podobnie jak pierwsze pojawienie się nazw alternatywnych. Wszystkie powinny pojawić się w akapicie wprowadzającym artykułu.
 • Słowa, które są tytułami innych artykułów, powinny być linkowane tylko przy ich pierwszym pojawieniu się w każdej sekcji artykułu. Wyjątkiem jest opisywanie historii obiektu lub lokalizacji w sekcji „Historia” – w takim przypadku w każdym nowym akapicie odnoszącym się do nowego odcinka pierwsze pojawienie się tytuły innego artykułu powinno być linkowane.

Nazywanie artykułów

Istnieje kilka zasad dotyczących nazywania artykułów na Stranger Things Wiki.

 • Nazwy artykułów powinny być zapisywane w liczbie pojedynczej, np. „Człowiek”, a nie „Ludzie”. Tytuły w liczbie mnogiej są dopuszczalne tylko w przypadku grup o nazwie w liczbie mnogiej, np. „Złupieni”.
 • Artykuły o postaciach powinny unikać tytułów, chyba że stanowią integralną część imienia danej postaci lub nieznane jest imię postaci, np. „Martin Brenner” nie „Dr Brenner”.

Perspektywa

Artykuły na Stranger Things Wiki dzielą się na dwa typy ze względu na perspektywę pisania:

 • Perspektywa wewnątrz świata przedstawionego – Artykuły powinny być napisane tak, jakby świat przedstawiony w serialu „Stranger Things” był prawdziwym światem. Zdania nie powinny odnosić się do artykułów ze świata rzeczywistego, takich jak odcinki czy zeszyty komiksowe. Zwroty takie jak „W odcinku »Mad Max«” nie powinny być używane. Zamiast tego należy odwoływać się do informacji przy pomocy przypisów (patrz sekcja Przypisy poniżej). Artykuły z perspektywą wewnątrz świata obejmują wszystko, co przedstawiono w serii, w tym postacie, lokalizacje, obiekty i oś czasu.
 • Perspektywa świata realnego – Artykuły powinny być napisane z „naszej” perspektywy. Ten typ obejmuje wszystkie artykuły na temat odcinków, zagadnień komiksowych, aktorów i twórców serialu.

Pisownia

Wszystkie artykuły powinny być napisane w języku polskim. Opisywanie artykułów po polsku powinno się opierać o polskie tłumaczenie serialu „Stranger Things” stworzone przez polski oddział platformy Netflix. Wszelkie nazwy obiektów, lokalizacji, organizacji i postaci wymienione w wersji polskiej są oficjalne.

Styl i język

Formalne użycie języka jest obowiązkowe we wszystkich artykułach. Artykuły dotyczące Stranger Things Wiki powinny być jak najbardziej encyklopedyczne; w związku z tym język powinien być neutralny i miarodajny. Na przykład zdanie „Hopper jest super wojownikiem wręcz” nie jest odpowiednie. Odpowiednie jest natomiast zdanie „Hopper jest wysoce wyszkolonym i doświadczonym w walce wręcz funkcjonariuszem policji”.

Czas

 • Czas przeszły – Należy go używać w artykułach wydarzeń lub w sekcjach artykułów pisanych z perspektywy wewnątrz świata przedstawionego zawierających szczegółowe informacje o przeszłych wydarzeniach, np. sekcje „Biografia” czy „Historia”. Przykładowo zdanie „Max Mayfield dołącza do drużyny” jest niepoprawne w jakimkolwiek artykule pisanym z perspektywy wewnątrz świata przedstawionego. Zdanie powinno brzmieć „Max Mayfield dołączyła do drużyny”.
 • Czas teraźniejszy – Należy go używać w artykułach lokacji, gatunków, postaci, gdzie nie jest to sprzeczne z powyższą wytyczną dotyczącą sekcji artykułów opisujących przeszłe wydarzenia. Czas teraźniejszy powinien być także używany do opisywania trwających działań lub wydarzeń o względnie niezmiennej jakości lub uniwersalnej prawdzie. Opisy fabuł odcinków, komiksów i gier powinny być pisane w czasie teraźniejszym.

Wzory artykułów

Main.png Osobny artykuł: Wzory artykułów

Na Stranger Things Wiki panuje szczegółowy podział artykułów, przy których tworzeniu powinno przestrzegać się różnych zasad, które pomagają zachować spójność na wszystkich stronach projektu.

Obrazy

Rozszerzenia plików

Istnieje kilka rozszerzeń plików, które można przesłać na Stranger Things Wiki, z których najpopularniejsze to .JPG i .PNG. Zazwyczaj preferowane są pliki .PNG ze względu na bezstratną kompresję danych.

Animowane pliki .GIF są niedozwolone ze względu na brak celu i rozpraszającą jakość. Jeśli nieruchomy obraz nie wystarcza do zilustrowania tekstu, któremu towarzyszy, należy rozważyć przepisanie tekstu, aby lepiej przekazać zamierzoną wiadomość.

Prawa autorskie

Każdy niewolny obraz jest używany na Stranger Things Wiki na licencji dozwolonego użytku opartej na zasadzie Fair use prawa Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że są one wykorzystywane do celów informacyjnych/edukacyjnych, w celu zidentyfikowania przedmiotu artykułu i zilustrowania czegoś bezpośrednio związanego z tekstem.

Źródła

Wszystkie obrazy muszą mieć informacje o źródle, z którego pochodzą. W tym celu na stronie pliku należy dodać i wypełnić szablon {{filebox}}.

Rodzaje obrazów

Obrazy, z nielicznymi wyjątkami (aktorzy głosowi, ekipa produkcyjna), powinny pochodzić z odcinków serialu „Stranger Things”, komiksów lub gier.

Formaty i kadrowanie

 1. Niewolne obrazy muszą pozostać niezmienione. Zmiana kolorów, dodawanie znaków wodnych, tekstu lub wykonywanie fotomontaży, które uszkadzają oryginalne dzieła właścicieli praw autorskich, uważa się za naruszenie prawa.
  • Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której przy braku odpowiednich zrzutów ekranu musimy odwołać się do obrazów koncepcyjnych, aby odpowiednio przedstawić postać w infoboksie. W takim przypadku zmiana obrazu w celu usunięcia lub zmiany jego tła jest akceptowalna ze względów estetycznych.
 2. Zwiększanie poziomów kolorów, cieniowania, jasności, kontrastu i/lub alfy niewolnych obrazów powinno być wykonywane tylko w celu poprawy ich ogólnej jakości.
 3. Zrzuty ekranu powinny być przedstawiane w oryginalnym formacie obrazu, chyba że kadrowanie może przynieść plikowi korzyści.
  • Jeśli obraz zawiera pustą przestrzeń lub elementy inne niż element ilustrowany, obraz powinien zostać przycięty.
 4. Pełne strony z komiksu lub serie paneli nie powinny być przesyłane, chyba że ilustrują kluczowy moment dla postaci.

Jakość

 1. Obraz powinien być w najwyższej dostępnej jakości. Preferowane są zrzuty ekranu w HD; inne formaty są drugorzędne. W przypadku duplikatów obrazów, plik z najwyższą jakością zostaje zachowany.
 2. Obraz powinien być dokładną reprezentacją postaci.
 3. Obraz w infoboksie powinien przedstawiać najbardziej rozpoznawalną podobiznę postaci, chyba że konsensus nakazuje inaczej.
 4. Postać na obrazie w infoboksie powinna stać nieruchomo, co obejmuje wszelkiego rodzaju brak ruchu, wliczając ruch ust w trakcie rozmowy.

Zastępowanie

Zastąpienie (nadpisanie obrazu) może nastąpić, gdy oryginalny plik ma niską rozdzielczość/jakość. W takim przypadku oryginalny obraz musi zostać zastąpiony dokładnie tą samą wersją (o lepszej jakości).

Obrazy w infoboksach

Obrazy w infoboksach powinny być zrzutami ekranu, a nie obrazami promocyjnymi.

Modele postaci

Modele postaci powinny być używane tylko wtedy, gdy nie ma wyraźnego zrzutu ekranu (niektóre postacie z występem epizodycznym należą do tej kategorii).

Przypisy

Informacje w artykułach należy zawsze oznaczać przypisami, gdy jest to możliwe. Nie tylko zwiększa to rzetelność artykułów, ale także pomaga czytelnikom w wyszukiwaniu dodatkowych informacji, jeśli chcą się dowiedzieć więcej na temat przedstawiony w danej sekcji artykułu.

 • Informacje bez przypisów mogą zostać usunięte ze względu na ich spekulacyjny charakter. Informacje z przypisami nie mogą – można je przepisać, ale główny zamysł musi pozostać niezmieniony, chyba że odniesienie jest nieprawidłowe.
 • Ogólne stwierdzenia nie wymagają przypisów. Tego typu stwierdzenia są uznawane za powszechnie znane.
 • Jeśli cały akapit składa się z informacji, do których odwołuje się pojedynczy odcinek, przypis należy wstawić w ostatnim zdaniu.

Inne informacje

 • Spekulacji nie można dodawać do żadnego artykułu na Stranger Things Wiki.
 • Osobiste opinie nie powinny być dodawane do artykułów na Stranger Things Wiki.

Najważniejsze strony na Stranger Things Wiki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.